เคล็ดลับการหุง

หุงข้าวหอมมะลิอย่างไร..ให้อร่อย

1.

ตวงข้าวสารใส่หม้อหุงข้าวในปริมาณที่ต้องการ ใส่น้ำเปล่าให้ท่วมข้าว ใช้มือซาวข้าวอย่างช้าๆ เพื่อล้างสิ่งสกปรกออกจากข้าว ทำซ้ำ 2 - 3 ครั้ง การซาวข้าวช้าๆ สามารถคงไว้ซึ่งคุณค่าทางสารอาหารได้

2.

เติมน้ำสะอาดลงในข้าวที่ซาวเสร็จแล้ว ด้วยอัตราส่วน 1 : 1 - 1½ ถ้วย

3.

กดปุ่มเพื่อเริ่มหุง ใช้เวลาประมาณ 10 - 15 นาที (ปิดฝาหม้อหุงข้าวระหว่างหุงทุกครั้งเพื่อป้องกันไม่ให้ไอน้ำระเหยออก)

4.

เมื่อข้าวสุก รอประมาณ 10 นาที จากนั้นใช้ช้อนหรือทัพพีคนให้ข้าวกับไอน้ำกระจายกันทั่ว เพื่อให้ได้ข้าวที่นุ่ม อร่อย น่ารับประทานมากยิ่งขึ้น

หุงข้าวเหนียวด้วยหม้อหุงข้าว ให้อร่อยเหมือนใช้หวดนึ่ง

1.

ตวงข้าวเหนียวใส่หม้อหุงข้าวในปริมาณที่ต้องการ ใส่น้ำเปล่าให้ท่วมข้าว ใช้มือซาวข้าวอย่างช้าๆ เพื่อล้างสิ่งสกปรกออกจากข้าว ทำซ้ำ 2 - 3 ครั้ง การซาวข้าวช้าๆ สามารถคงไว้ซึ่งคุณค่าทางสารอาหารได้

2.

เทน้ำสะอาดลงในข้าวที่ซาวแล้ว ด้วยอัตราส่วนข้าวต่อน้ำ 1 : 0.7 - 1 ถ้วย

3.

กดปุ่มเพื่อเริ่มหุง ใช้เวลาประมาณ 10 - 15 นาที (ปิดฝาหม้อหุงข้าวระหว่างหุงทุกครั้งเพื่อป้องกันไม่ให้ไอน้ำระเหยออก)

4.

เมื่อข้าวสุก รอประมาณ 10 นาที จากนั้นใช้ช้อนหรือทัพพีคนให้ข้าวกับไอน้ำกระจายกันทั่ว เพื่อให้ได้ข้าวที่นุ่ม อร่อย น่ารับประทานมากยิ่งขึ้น

วิธีหุงข้าวเหนียวแบบดั้งเดิม ด้วยหวดนึ่งข้าว

1.

แช่ข้าวเหนียวในน้ำสะอาด โดยแช่ทิ้งไว้ประมาณ 2 - 3 ชั่วโมง

2.

รินน้ำที่แช่ทิ้ง และเทข้าวเหนียวลงในหวดนึ่งข้าว

3.

เติมน้ำสะอาดลงในหม้อนึ่งข้าว ประมาณ 4 - 5 นิ้ว วางหวดนึ่งข้าวลงบนหม้อหุงข้าวเหนียว แล้วปิดฝา

4.

ตั้งน้ำให้เดือด นึ่งประมาณ 20 นาที เมื่อข้าวสุกจึงค่อยๆ นำหวดนึ่งข้าวออกจากหม้อ จากนั้นกลับข้าวเหนียวและกวนให้ทั่ว ก่อนตักขึ้นบรรจุใส่ภาชนะพร้อมรับประทาน

© 2022 UNI TRINITY CO., LTD


© 2022 UNI TRINITY CO., LTD