ข้าวหอมดอกมะลิ 105

ในบรรดาข้าวหลากหลายชนิดบนโลกนี้ มีทั้งข้าวที่กำเนิดขึ้นเองตามธรรมชาติ และข้าวที่ถูกปรับแต่งขึ้นโดยมนุษย์ (GMOs) แต่หากพูดถึงข้าวที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและสร้างชื่อเสียงให้กับข้าวไทยได้ดีที่สุด คือ “ข้าวหอมดอกมะลิ 105” ข้าวสายพันธุ์นี้ได้รับรองเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2502 นิยมปลูกในบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทย หรือภาคอีสาน เนื่องจากบริเวณนี้เป็นดินปนทราย และมีความเค็มเล็กน้อย บวกกับสภาพภูมิอากาศที่แห้งสลับชื้น หากในฤดูเก็บเกี่ยวนั้น พื้นนาจะมีความแห้งสนิทไม่มีน้ำขัง เมื่อเจอกับอากาศที่เย็นในช่วงปลายปี จึงทำให้ข้าวมีความหอมมากยิ่งขึ้น ปัจจัยแวดล้อมเหล่านี้ทำให้ข้าวพันธุ์นี้เติบโตได้ดีและมีคุณภาพมากที่สุดเมื่อเทียบกับพื้นที่อื่น ข้าวหอมดอกมะลิ 105 เป็นข้าวที่ไวต่อช่วงแสง คือสามารถปลูกได้เพียงปีละหนึ่งครั้ง หรือเรียกว่า ข้าวนาปี โดยเริ่มตั้งแต่ช่วงเดือน กรกฎาคม - สิงหาคม และจะเก็บเกี่ยวในช่วงเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม จุดเด่นของข้าวพันธุ์นี้คือ มีสีขาวราวดอกมะลิ มีกลิ่นหอมคล้ายใบเตย เมล็ดข้าวคงรูป เรียวยาวพอเหมาะ มีความเลื่อมมัน มีท้องไข่น้อย เมื่อหุงแล้วจะให้ความหอม นุ่ม ละมุน ข้าวพันธุ์นี้จึงเป็นข้าวที่มีราคาสูง เป็นข้าวที่มีความต้องการทั้งในประเทศและต่างประเทศ จึงสร้างชื่อเสียงให้กับข้าวไทยให้เป็นที่รู้จักไปทั่วโลก

ข้าวเหนียว กข 6

ข้าวเหนียวสายพันธุ์ กข 6 ได้รับรองสายพันธุ์เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2520 เป็นพันธุ์ข้าวที่นิยมปลูกมากเป็นอันดับสองรองจากข้าวขาวหอมมะลิ 105 สามารถปลูกได้ในทางภาคเหนือตอนบนของไทย เช่น เชียงราย เชียงใหม่ น่าน ลำปาง เป็นต้น เป็นข้าวที่ไวต่อช่วงแสง คือสามารถปลูกข้าวได้เพียงปีละหนึ่งครั้ง หรือเรียกว่า ข้าวนาปี อายุเก็บเกี่ยวอยู่ช่วงปลายเดือนพฤศจิกายน เมื่อหุงแล้วข้าวจะมีความเหนียว นุ่ม มีกลิ่นหอมเฉพาะตัว เป็นที่นิยมบริโภคกันอย่างแพร่หลาย

ข้าวเหนียวสันป่าตอง

ข้าวเหนียวสายพันธุ์ เหนียวสันป่าตอง เป็นข้าวเหนียวหนึ่งที่รู้จักอย่างแพร่หลายทั้งในประเทศและต่างประเทศ ว่าเป็นข้าวเหนียวไทยที่มีคุณภาพ ได้รับการรับรองสายพันธุ์เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2505 ข้าวเหนียวสายพันธุ์นี้ได้ชื่อว่าสันป่าตอง เนื่องจากต้นกำเนิดเกิดจากสถานีทดลองสันป่าตอง จ.เชียงใหม่ เป็นข้าวที่ไวต่อช่วงแสงคือสามารถปลูกข้าวได้เพียงปีละหนึ่งครั้ง หรือเรียกว่า ข้าวนาปี อายุเก็บเกี่ยวจะอยู่ช่วงปลายเดือนพฤศจิกายน เมื่อหุงแล้วจะให้ความเหนียวนุ่ม มีกลิ่นหอม ไม่แข็งกระด้าง ใกล้เคียงกับข้าวเหนียว กข 6

© 2022 UNI TRINITY CO., LTD


© 2022 UNI TRINITY CO., LTD