วิสัยทัศน์

บริษัท ยูนิ ทรินิตี้ จำกัด พัฒนาและเติบโตมากว่าครึ่งศตวรรษ ด้วยความตั้งใจและเชี่ยวชาญในการผลิตข้าว เราจึงมีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจด้วยเจตนารมณ์เดิม ซึ่งยึดถือมายาวนานจากรุ่นสู่รุ่น นั่นคือการหาข้าวที่ดีที่สุด จากแปลงนาที่อุดมสมบูรณ์ ส่งถึงผู้บริโภคได้ตลอดทั้งปี แม้ธุรกิจของเราจะมีขนาดเล็ก แต่ด้วยความพิถีพิถัน ที่เราใส่ใจในทุกรายละเอียด ส่งผลให้ข้าวทุกเมล็ดมีคุณภาพที่คุณไว้วางใจ พร้อมกันนี้ เรายังส่งต่อความภาคภูมิใจในข้าวไทย ให้เป็นที่ประจักษ์ต่อสากลอีกด้วย


พันธกิจ

“ พัฒนาคน พัฒนาข้าว ”

พัฒนาคน - แม้ในปัจจุบันเทคโนโลยีได้เข้ามามีบทบาทเป็นอย่างยิ่งในทุกองค์กร แต่การพัฒนาคนให้สามารถทำงานร่วมกับเทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์สูงสุด เป็นสิ่งสำคัญที่คำนึงถึงเสมอ เรามุ่งเน้นให้พนักงานทุกคนเข้าใจในการใช้เทคโนโลยี เพื่อให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และใส่ใจความสะอาดภายในโรงงาน เพื่อให้ทำงานท่ามกลางสภาพแวดล้อมที่น่าอยู่ เพื่อเอื้อต่อการพัฒนาตนเองต่อไปในอนาคต

พัฒนาข้าว - เมื่อบุคลากรในองค์กรมีความรู้ความสามารถแล้ว เราจึงมุ่งพัฒนาคุณภาพข้าวให้ดีขึ้นตามเป้าหมาย ตั้งแต่การคัดสรรข้าวจากแหล่งเพาะปลูกที่ดี นำมาตรวจสอบคุณภาพข้าวจากผู้เชี่ยวชาญ และนำมาผ่านกระบวนการผลิตและบรรจุด้วยเครื่องจักรที่ทันสมัยได้มาตรฐานสากล

นี่เป็นปัจจัยสำคัญที่จะทำให้ บริษัท ยูนิ ทรินิตี้ จำกัด ก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคงและยั่งยืน

© 2022 UNI TRINITY CO., LTD


© 2022 UNI TRINITY CO., LTD